Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Diagnostikk og utredning

Fastlegens rolle ved hypofyseadenom

Fastlegen er viktig for pasienter med hypofyseadenom. Mistanke om hypofyseadenom må vurderes ved kliniske symptomer og funn som beskrevet under. Er mistanken reist bør pasienten henvises til MR-undersøkelse. De fleste hypofyseadenomer er små og tilfeldig påviste mikroadenomer (< 10 mm) og vil ikke vokse. Hypofyseadenom mindre enn 5 mm trenger vanligvis ikke kontrolleres ytterligere, mens mikroadenomer mellom 5-10 mm kan følges av fastlege med kontroll MR hypofyse etter 12 måneder.  Ved mistanke om hormonell hypersekresjon, hypofyse­svikt eller synsproblemer, må pasienten henvises til endokrinolog eller øyelege. Kirurgi er foretrukket behandling for behandlingstrengende hypofyseadenomer, foruten prolaktinomer som primært skal behandles medikamentelt. Er det påvist betydelig redusert syn eller alvorlige synsfeltufall skal pasienten henvises raskt til nevrokirurg. Ved mistanke om pituitær apopleksi (akutt hodepine, synssvekkelse, akutt hormonsvikt) skal pasienten innlegges for utredning.

Pasienter med hypofysesvikt må ha livslang behandling med hormoner og det er viktig å vite at kortisoldosen må økes ved feber og større belastninger. Omsorgen for pasientene med hypofyseadenom er tverrfaglig og bør styres av endokrinolog og/eller nevrokirurg sammen med fastlege og multidisiplinært team (MDT).

Fastlegen skal til enhver tid være informert om resultat av kontroller og eventuelle diskusjoner i MDT. En viktig fastlegeoppgave i oppfølging av pasienter med hypofysesvulst er å detektere forandring i tilstand mellom kontrollene i spesialisthelsetjenesten, og diagnostikk av senvirkninger etter svulstsykdom og behandling. For utfyllende beskrivelse av fastlegens rolle, se «Fastlegens rolle hos pasienter med hjernesvulst» i handlingsprogrammet for hjernesvulst generelt. Det vises også til dokumentet fastlegenes rolle ved kreft som er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med en arbeidsgruppe av fastleger, samt til nasjonal veileder for pårørende.

5.1. Symptomer og funn

5.2. Utredning

5.3. Kliniske undersøkelser

5.4. Bildediagnostiske undersøkelser

5.5. Laboratorieprøver

5.6. Utredningsforløp

5.7. Stadieinndeling

Siste faglige endring: 17. august 2023