Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utredningsforløp

Utredningsforløpet startes av primærlege/fastlege og videreføres primært av endokrinolog. Den videre omsorgen for pasientene er tverrfaglig og bør styres av endokrinolog i multidisiplinært team (MDT). Teamet bør som minimum bestå av nevrokirurg, endokrinolog og nevroradiolog, samt ha tilknyttet oftalmolog og onkolog. Ved alvorlig svekkelse av synfunksjon må nevrokirurg involveres raskt. Ved mistanke om pituitær apopleksi skal pasienten innlegges som ø-hjelp for utredning og eventuelt akutt kirurgisk behandling ved truende synsfunksjon. 

Siste faglige endring: 17. august 2023