Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Behandling

De fleste pasienter med tilfeldig påvist hypofyseadenom krever ingen tumorrettet behandling. Bortsett fra ved prolaktinomer, vil kirurgi vanligvis være primærbehandling dersom man finner indikasjon for terapi (Dekkers et al., 2008; Freda et al., 2011). Det faktum at så mange som 10 % av befolkningen har pituitære mikroadenomer, samt at pasienter med hypofyseadenom har omtrent samme levetidsutsikter som resten av befolkningen, taler for at man skal være nøye med indikasjonsstilling for behandling.

Mistenker man først og fremst en annen diagnose enn hypofyseadenom, som for eksempel systemisk inflammasjon, granulomatøs betennelse eller hypofysitt, bør annen behandling enn kirurgi vurderes, se spesial-litteratur.

Indikasjon for terapi

Sterk indikasjon ved:

  • Redusert syn eller synsfelt, øyemuskelpareser eller andre nevrologiske utfall eller komplikasjoner (for eksempel hydrocephalus)
  • Pituitær apopleksi med påvirket syn eller øyemuskelparese (øyeblikkelig hjelp)
  • Hormonelt aktive adenomer (NB! Husk at prolaktinomer primært behandles medikamentelt)

Ofte indikasjon ved:

  • Billedmessig signifikant løfting av chiasma/synsnerve
  • Klinisk signifikant vekst av adenomet, og spesielt der ytterligere vekst forventes å ville gi chiasma/synsbane-affeksjon
  • Kvinner med makroadenom som planlegger svangerskap

Svak eller ingen indikasjon ved:

  • Klinisk signifikant svikt i hypofysefunksjon(er)
  • Hodepine som eneste symptom
  • Asymptomatisk makroadenom som ligger an mot chiasma/synsbaner, uten dokumentert vekst

7.1. Kirurgi

7.2. Strålebehandling

7.3. Medikamentell behandling

7.4. Organisering av behandling

Siste faglige endring: 17. august 2023