Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Spesifikk sykepleie og støttebehandling/seneffekter

Å ha kreft gir mange fysiske og psykiske utfordringer. Pasienter med hode-/halskreft opplever å ha store forandringer som igjen gir alvorlige konsekvenser for deres sosiale liv. De opplever at det er vanskelig å komme tilbake i hverdagen etter behandling. Noen velger å isolere seg sosialt. Årsakene kan være endring av utseende, problemer ved inntak av mat, sikling, vansker med å kommunisere, med mer.

Pasienter med hode-/halskreft forteller at de har et stort behov for støtte og veiledning etter endt behandling. De gir utrykk for at sykdommen og behandlingen har forandret deres liv. De sier at de opplever det som vanskelig å komme hjem etter opphold på sykehuset. De står over store utfordringer og komplekse problemer. Forandringene er store for dem og for pårørende.

Det vises for øvrig til Helsedirektoratets faglige råd om Seneffekter etter kreftbehandling.

Sosioøkonomiske forhold

Pasienten bør orienteres om mulighet for samtale og oppfølging av sosionom, og bistås ved behov for attester eller legeerklæringer (Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft, 2015).

Støtte til egenomsorg

Besøk av en likeperson kan være nyttig, da dette kan gi pasienten opplevelse av håp, forståelse og motivasjon, og gi pasienten et mål å strekke seg etter. Støttegrupper er også nyttig (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004). Munn- og halskreftforeningen er en forening for pasienter som har vært behandlet for hode-/halskreft, er permanent trakeotomert eller er strupeløse (Munn- og halskreftforeningen, 2018).

Ved behov bør pasientens henvises til rehabilitering etter endt behandling. Pasienten bør også informeres om kurs- og samlingstilbudet som finnes ved eksempelvis Montebellosenteret (Montebello: nytt persoektiv på livet, 2018). Lærings- og mestringskurs for pasientgruppen er verdifulle og anbefales.

Anbefalinger:

  • Systematisk ernæringsscreening bør gjennomføres før og etter radio(kjemo)terapi og store operasjoner i munnhule/svelg hos pasienter med hode-/halskreft.
  • Orofacial rehabilitering og forebygging bør vurderes og gjennomføres systematisk hos aktuelle hode-/halskreftpasienter som har gjennomgått strålebehandling og/eller store operasjoner i munnhule.
  • Lærings- og mestringskurs for pasientgruppen anbefales.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020