Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Supplerende behandling og rehabilitering

Pasienter med hode-/halskreft er en heterogen gruppe (Behandling af planocellulært karcinom i mundhulen: nationale retningslinjer, 2016), og behovet for supplerende/​understøttende behandling vil derfor også variere fra pasient til pasient. En helhetlig og velorganisert tilnærming er nødvendig for å sikre pleie og behandling tilpasset den enkelte pasient (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

Pasientens behov for støtte og pleie kan variere, fra behov for generell pleie til mer sykdomspesifikke behov knyttet til eksempelvis stell av trakeostomi, munnhygiene- og munnstell, sårstell, psykososial oppfølging - og ved behov - oppfølging og støtte knyttet til røykeslutt og å begrense alkoholforbruk (Head and neck cancers. Version 1.2015, 2015), da pasientene kan ha underliggende problemer i form av stort alkohol- og tobakkforbruk (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

Pasienten kan ha behov for oppfølging relatert til svelgevansker og ernæringsproblematikk, og det kan være aktuelt med tiltak i form av orale næringstilskudd, nasogastrisk sonde eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) (Head and neck cancers. Version 1.2015, 2015). Pasienter med hode-/halskreft trenger oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse på pasientgruppen. Pleiepersonell bør ha spesiell kunnskap i å håndtere pasienter med trakeotomi (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

Grunnet sykdommens lokalisasjon og behandlingens effekt på sosial interaksjon har pasienter med hode-/halskreft særskilt risiko for å utvikle psykiske problemer, særlig sosial angst og depresjon (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

For pasienter med avansert sykdom i palliativ fase vil pleie og omsorg med målsetting om god palliasjon være sentralt (Behandling af planocellulært karcinom i mundhulen: nationale retningslinjer, 2016; Head and neck cancers. Version 1.2015, 2015). For generell palliasjon vises det til Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, 2015). Det er imidlertid også viktig å være oppmerksom på det sykdomsspesifikke behovet for palliasjon hos denne pasientgruppen. Terminalpleie for disse pasientene kan være svært komplisert. Kvelning og blødning er fryktede hendelser. Generelle palliative tilbud kan ofte tilby det pasienten har behov for, men noen pasienter vil ha problemer som krever kontakt med sykehus/moderavdeling (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

10.1. Fysisk aktivitet

10.2. Rehabilitering

10.3. Andre utfordringer etter behandling

10.4. Spesifikk sykepleie og støttebehandling/seneffekter

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020