Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.8. Etterkontroll

Det finns ingen evidensbasert dokumentasjon for effekten av oppfølgingen etter behandling av disse pasientene. Pasienter med høygradig malign tumor bør ha hyppigere kontroll enn lavgradig maligne svulster. Det anbefales likevel generelt at pasientene følges normalt 5 år etter avsluttet behandling, kfr. kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling. Det gjøres ved kontrollene klinisk undersøkelse og gjerne ultralyd. Øvrig radiologisk diagnostikk (MR eller CT-collum, CT-toraks) kun ved nytilkomne symptom eller ved klinisk mistanke om tumorresidiv.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020