Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.5. Diagnostikk

Ved mistanke om spyttkjertelkreft gjøres vanlig klinisk ØNH-undersøkelse med beskrivelse av tumorlokalisering, størrelse, konsistens, ev. fiksering mot hud og omgivelser og ev. affeksjon av n. facialis. Videre bør det gjøres ultralyd og FNAC. Ved mistanke om kreft i små spyttkjertler, kan biopsi være aktuelt.

Peroperativ frysesnittdiagnostikk er kontroversielt og må anvendes med forsiktighet. Det har sannsynligvis større sensitivitet og spesifisitet enn FNAC, og kan være aktuelt å bruke peroperativt for å avklare om en spyttkjerteltumor er benign eller malign (Fakhry, Santini, Lagier, Dessi, & Giovanni, 2014; Gnepp, Henley, Simpson, & Eveson, 2009). Bør kun brukes om dette får direkte konsekvenser for inngrepet.

Tabell 20.3 Bildediagostikk ved spyttkjertelkreft

T

MR (Cheung, Russell, & Freeman, 2008; Kato, Kanematsu, Watanabe, Mizuta, & Aoki, 2014; Y. Y. Lee, Wong, King, & Ahuja, 2008)

C

  • MR primært
    • Undersøkelsen må inkludere skallebasis
    • Supplerende CT hvis klinisk mistanke om affeksjon av kortikalt skjelett
    • CT alene gir ikke god nok fremstilling av spyttkjertlene

N-M

Se tabell kapittel Bildediagnostikk av lymfeknuter og fjernmetastaser

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020