Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Operasjonspreparater

Vurdering av operasjonspreparater hører til endelig diagnostisk vurdering og klassifisering av svulster. Preparater fra hode/halsområdet viser stor variasjon i kompleksitet og størrelse. Av den grunn vil de kreve ulik tid til formalinfiksering og annen vevsbehandling (eks. dekalsinering for benkomponent).

For samlet optimalt resultat er det ønskelig med:

 1. Histologisk remisse med relevant informasjon:
  • nøyaktige og relevante kliniske opplysninger
  • orientering av preparat med tanke på res. render og anatomiske strukturer av betydning (eks. nerve/kar)
 2. Kvalitetssikring ved makroskopisk og mikroskopisk undersøkelse:
  • fotografering med angivelse av - eller tegning av snittuttak (øker patologenes formidlingsmulighet, særlig med henblikk på radikalitet /reseksjonsrender)
  • utstrakt bruk av beskjæringsmaler og maler for mikroskopisk undersøkelse der det er mulig

Histologisk rapport

Rapport skal inneholde opplysninger relevante for videre pasientbehandling:

 • Type preparat, angi side
 • Tumorlokalisasjon
 • Tumor type og grad av differensiering
 • Tumor størrelse /minst i to plan ev. diameter
 • Infiltrasjonsdybde / tumortykkelse (der det er relevant)
 • Infiltrasjonsmønster (hvor dette kan ha betydning for prognose)
 • Affeksjon av tilgrensende anatomiske strukturer
 • Reseksjonsrender
 • Perineural invasjon
 • Lymfovaskulær invasjon
 • Ev. virus etiologi

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020