Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Halslymfeknutedisseksjon

Lymfeknutemetastase på hals er kjent signifikant (negativ) prognostisk faktor hos pasienter med karsinomer i hode- halsregionen. I tillegg har flere studier vist at ekstranodal tumorvekst (ekstensjon) er assosiert med økt risiko for residiv av sykdommen og redusert total overlevelse.

Histologisk rapport halsglandeldisseksjon 

Følgende funn bør angis: 

  • Halsregion og side 
  • Totalt antall lymfeknuter og antall lymfeknuter med metastaser (LNR ratio: antall positive LK delt på totalt antall lymfeknuter) 
  • Diameter på største metastatiske lymfeknute 

Tilstedeværelse eller fravær av ekstranodal tumorvekst «ekstensjon/ ENE») med tykkelse («ENET»). I studien til Kwon et al. (2015) er “cut off” for ENET satt på 2 mm (ENET < 2 mm eller ENET ≥ 2 mm). I studien til Wreesmann et al. (2016) er denne “cut off” satt på 1,7mm. 

  • Eventuell vevsreaksjon i lymfeknute forenlig med status etter kjemo/radioterapi (makrofager, fibrose), med eller uten påvist viabelt tumorvev 

Anbefalinger: 

  • Ved adekvat (representativt), men inkonklusivt cytologisk materiale, skal man vurdere alternativ prøvetaking som biopsi, framfor å repetere samme prosedyre. 
  • Makroskopisk undersøkelse og beskjæring av kompliserte operasjonspreparater fra hode/halsområdet bør utføres av erfaren personell, og dokumenteres ved fotografering slik at man har god oversikt over plassering av uttatte snitt og reseksjonsrender. 

Siste faglige endring: 27. november 2023