Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Halslymfeknutedisseksjon

Lymfeknutemetastase på hals er kjent signifikant (negativ) prognostisk faktor hos pasienter med karsinomer i hode- halsregionen. Forhold mellom antall metastatiske lymfeknuter og totalt antall fjernete lymfeknuter, såkalt lymfeknute ratio (LNR), er for tiden diskutert som en mulig prognostisk faktor. «Cut off» verdi for LNR varierer i ulike studier mellom 0,02 og 0,20, med gjennomsnitt på 0,09 (Talmi et al., 2018). I tillegg har flere studier vist at ekstranodal tumorvekst (ekstensjon) er assosiert med økt risiko for residiv av sykdommen og redusert total overlevelse. Nyere studier viser til at utbredelse (tykkelse) av ekstranodal tumorvekst (ENET) kan potensielt være prediktiv faktor for kreftspesifikk overlevelse. ENET måles som lineær avstand fra ekstern del av lymfeknutekapsel til ytterste punkt av tumorvekst utenfor lymfeknutekapselen. I studien til Kwon et al 2015 (Kwon et al., 2015) er “cut off” for ENET satt på 2 mm (ENET < 2 mm eller ENET ≥ 2 mm). I studien til Wreesmann et al 2016 (Wreesmann et al., 2016) er denne “cut off” satt på 1,7 mm.

Histologisk rapport halsglandeldisseksjon

Følgende funn bør angis:

  • Halsregion og side
  • Totalt antall lymfeknuter og antall lymfeknuter med metastaser (LNR ratio: antall positive LK delt på totalt antall lymfeknuter)
  • Diameter på største metastatiske lymfeknute
  • Tilstedeværelse eller fravær av ekstranodal tumorvekst («ekstensjon/ ENE») med tykkelse («ENET»)
  • Eventuell vevsreaksjon i lymfeknute forenlig med status etter kjemo/radioterapi (makrofager, fibrose), med eller uten påvist viabelt tumorvev

Anbefalinger:

  • Ved adekvat (representativt), men inkonklusivt cytologisk materiale, skal man vurdere alternativ prøvetaking som biopsi, framfor å repetere samme prosedyre.
  • Makroskopisk undersøkelse og beskjæring av kompliserte operasjonspreparater fra hode/halsområdet bør utføres av erfaren personell, og dokumenteres ved fotografering slik at man har god oversikt over plassering av uttatte snitt og reseksjonsrender.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020