Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.6. Stadieinndeling

TNM-klassifikasjon

p-16 negative tumores

T-kategori

T1

Tumor 2 cm eller mindre i største diameter

T2

Tumor mer enn 2 cm og høyst 4 cm i største diameter

T3

Tumor mer enn 4 cm i største diameter eller affeksjon av epiglottis linguale flate

T4a

Tumor infiltrerer nabostruktur: larynks, dyp/ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hypoglossus, palatoglossus og styloglossus) medial pterygoides, harde gane eller mandibula (gjennom cortikalt ben)

T4b

Tumor infiltrerer nabostruktur: lateral pterygoid muskel, pterygoid plate, lateral nasofarynks, skalle base eller involverer a. carotis

N-kategori

N

Størrelse, utbredelse

1

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, uten ENE

2a

Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE

2b

Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, uten ENE

2c

Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE

3a

Lymfeknutemetastase > 6 cm, uten ENE

3b

Metastase en eller flere lymfeknuter, med ENE

M-kategori

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

(TNM classification of malignant tumours, 8. utg. (TNM : classification of malignant tumours, 2017)).

Stadieinndeling p-16 negative

 

N0

N1

N2

N3

T1

I

IIl

IVA

IVB

T2

II

IIl

IVA

IVB

T3

III

III

IVA

IVB

T4a

IVA

IVA

IVA

IVB

T4b

IVB

IVB

IVB

IVB

p-16 positive tumores

T-kategori

T1

Tumor 2 cm eller mindre i største diameter

T2

Tumor mer enn 2 cm og høyst 4 cm i største diameter

T3

Tumor mer enn 4 cm i største diameter eller affeksjon av epiglottis linguale flate

T4

Tumor infiltrerer nabostruktur: larynks, dyp/ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hypoglossus, palatoglossus og styloglossus), medial pterygoides, harde gane eller mandibula (gjennom cortikalt ben), lateral pterygoid muskel, pterygoid plate, lateral nasofarynks, skalle base eller involverer a. carotis

N-kategori

N1

Metastase unilateralt, lymfeknute(r), alle med største diameter mindre enn 6 cm

N2

Metastase kontralateral eller bilateralt, lymfeknute med største diameter mindre enn 6 cm

N3

Metastaser mer enn 6 cm i diameter

M-kategori

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser

(TNM classification of malignant tumours, 8. utg. (TNM : classification of malignant tumours, 2017)).

Stadieinndeling p-16 positive

 

N0

N1

N2

N3

T1

I

I

II

III

T2

I

I

II

III

T3

II

II

II

III

T4

III

III

III

III

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020