Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.3. Epidemiologi og risikofaktorer

I 2014 var det ifølge Kreftregisteret 128 nye tilfeller av kreft i orofarynks. Orofarynkskreft utgjør nå ca. 15 % av all hode-/halskreft, med mann/kvinne ratio på 2,7.

Som nevnt tidligere, har det de siste 10-år vært en jevn økning i forekomsten av tonsillekreft, særlig gjelder dette menn under 45 år. For orofarynkskreft er den aldersjusterte insidensrate for menn i perioden 2008–2014 3,09 per 100 000, mot 1,03 i perioden 1978–1984. Tilsvarende tall for kvinner er 1,14 og 0,47 (NORDCAN prosjektet).

Figur 17.4: Insidens og 5-års relativ overlevelse for orofarynkskreft. Blanke felt sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)
Figur 17.4: Insidens og 5-års relativ overlevelse for orofarynkskreft. Blanke felt sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020