Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Organisering av behandling

Behandling av hode-halskreft i Norge er sentralisert til ØNH regionsavdelingene ved Oslo universitetssykehus (OUS), Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lokalavansert hudkreft i hode/hals, og/eller regionale metastaser, og lokalinvasiv thyreoideacancer behandles ved de samme sykehusene/avdelingene og vil inngå i pasientforløp der.

Primær klinisk vurdering av pasienter med hode-halskreft kan starte hos fastlegen eller ØNH-spesialist. Videre utredning og behandling av hode-/halskreft i pakkeforløpet foregår ved de regionale ØNH-avdelingene, med bildediagnostikk, relevante skopier, biopsitaking og forberedelser til behandling.

Det tverrfaglige kjerneteamet består av ØNH-kirurg, onkolog, sykepleier med spesialkompetanse innen hode-/halskreft, radiolog og patolog. En har egne forløpskoordinatorer (oftest sykepleier) for hode-/halskreft.

Det tverrfaglige samarbeidet foregår på flere plan:

  1. Daglig tverrfaglig samarbeid mellom behandlende leger/annet fagpersonell.
  2. Det utvidede tverrfaglige teamet, med mange forskjellige fagpersoner som kjenner pasientgruppen og som har avtaler om samarbeid.
  3. Det tverrfaglige kreftmøtet: onkologimøtet, som avholdes regelmessig

Tverrfaglig samarbeid utdypes i NICE-retningslinjen Improving outcomes in head and neck cancers: the manual (Guidance on cancer services: improving outcomes in head and neck cancers: the manual, 2004).

Plastikkirurg, kjevekirurg og nevrokirurg involveres ved behov, og en bør ha formaliserte avtaler om samarbeid for å sikre tilbudet og relevant kompetanse. Videre bør det multidisiplinære teamet ha fast samarbeid med og inkludere klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, logoped og flere andre grupper spesialpersonell som kjenner pasientgruppen.

I fagmiljøet diskuteres sentralisering av behandling av lavfrekvente kreftformer (<10/15 per år) for å få tilstrekkelig erfaring og kompetanse.

6.1. Onkologimøtet/ tverrfaglig møte

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020