Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.9. Prognose

Som det fremgår av figur 15.3, har insidens av nasofarynkskreft vært relativ stabil de siste 30 år, mens dødeligheten har avtatt.

Hode og halskreft - Insidens og dødelighet av nasofarynkskreft.png
Figur 15.3: Insidens og dødelighet av nasofarynkskreft i Norge, 1980–2012 (Nordcan)
Figur 15.4: CTV3 nasofarynks (lys grønn) i skallebasis nivå. For øvrig inntegnet foramen ovale (lys blå), foramen spinosum (orange), carotis kanal (rød), cochlea (mørk blå), hjernestamme (fiolett), PRV hjernestamme (gul). Merk gjennomvekst av primærtumor gjennom carotis kanal på høyre side (hvit).
Figur 15.4: CTV3 nasofarynks (lys grønn) i skallebasis nivå. For øvrig inntegnet foramen ovale (lys blå), foramen spinosum (orange), carotis kanal (rød), cochlea (mørk blå), hjernestamme (fiolett), PRV hjernestamme (gul). Merk gjennomvekst av primærtumor gjennom carotis kanal på høyre side (hvit).

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020