Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.3. Epidemiologi og risikofaktorer

I Norge diagnostiseres det årlig cirka 240 nye tilfeller av munnhulekreft (Cancer in Norway 2014: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2015). Munnhulekreft forkommer oftere hos menn enn hos kvinner. De fleste tilfeller opptrer etter 55-års alder. Den vanligste lokalisasjon er tunge.

Kreft i munnhulen er relateret til tobakk og alkoholforbruk (synergistisk effekt) (Hashibe et al., 2009).

HPV-positive svulster utgjør en del av de orale kreftsvulstene, men i mindre grad enn i orofarynks (Ndiaye et al., 2014).

Skråtobakk, snus og betel-rot er andre faktorer som kan gi økt fare for munnhulekreft.

Figur 16.2 viser insidens og 5-års relativ overlevelse for kreft i munnhule og lepper hos hhv. menn og kvinner (Kreftregisteret).

Figur 16.2: Insidens og 5-års relativ overlevelse for kreft i munnhule og lepper (Kreftregisteret)
Figur 16.2: Insidens og 5-års relativ overlevelse for kreft i munnhule og lepper (Kreftregisteret)

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020