Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.7. Behandling

Kirurgi

Kirurgi er primærbehandlingen ved kreft i munnhulen så langt dette er gjennomførbart. Dette er en behandling som utelukkende skal skje på en av ØNH-avdelingene ved et av de fire regionale universitetssykehusene. Det er en forutsetning at en har tilgang til frysesnitt diagnosering ved disse operasjonene.

Ved T2 eller større, bør det også gjøres elektivt HLD regio I–III (eller sentinel node dersom en har tilgang til denne metoden). I og med endringene i TNM 8 er korrekt staging avhengig av biopsi eller tydelige radiologiske tegn for å kunne vurdere ENE. Ved pN1 og adekvat utført HLD er dette i tillegg tilstrekkelig terapi, forutsatt R0 reseksjon.

Strålebehandling

Primær strålebehandling

Om kirurgi ikke er aktuelt, kan primær strålebehandling med kurativ intensjon vurderes.

For inntegning av CTVp (primærtumor), henvises det til Grégoire 2018 (Grégoire et al., 2018).

Inntegning av CTVn (patologiske lymfeknuter), henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Inntegning av CTVe (elektive lymfeknuteregioner), henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Generelt behandles begge sider av halsen, men ved tumorer i kinn, gingiva og trigonum retromolare uten innvekst i munngulv, tungebasis eller hårde gane, og uten spredning til kontralaterale lymfeknuter, behandles ipsilateralt.

Postoperativ strålebehandling

Postoperativ strålebehandling vurderes, unntatt ved stadium I sykdom med frie marginer.

Fraksjonering

Vedrørende fraksjonering, se avsnitt "Fraksjonering" i kapittel Strålebehandling.

Medikamentell behandling

Ved primær strålebehandling med konkomitant kjemoterapi se avsnitt "Konkomitant kjemoterapi" i kapittel Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC. Angående oksygen modulerende behandling henvises det til avsnitt "Konkomitant oksygenmodulerende behandling" i Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC.

Ved postoperativ strålebehandling med konkomitant kjemoterapi, henvises det til avsnitt "Postoperativ konkomitant kjemoterapi" i Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020