Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

24.2. Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre internasjonale organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

I dette retningslinjearbeidet har arbeidsgruppen og daværende Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten (nå FHI) samarbeidet på følgende måte for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene:

I en tidlig fase av arbeidet avklarte arbeidsgruppen hva retningslinjene skal omfatte når det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-halskreft.

Arbeidsgruppen vurderte i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret/FHI hvilke områder det har vært behov for kunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret/FHI.

Kunnskapssenteret/FHI har etter arbeidsgruppens behov identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter til arbeidsgruppen, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer:

Søk etter systematiske oversikter:

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020