Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21.1. Anatomi, patologi, lymfedrenasje og spredningsmønster

Definisjon: med ukjent utgangspunkt (origo incertae) menes vanligvis lymfeknutemetastase uten kjent primærtumor. Dette er en utelukkelsesdiagnose og forutsetter at grundige undersøkelser (klinisk undersøkelse, skopier og bildediagnostikk) er gjennomført.

Lateral halcyste hos pasienter over 40 år utredes som lymfeknutemetastase inntil det motsatte er bevist.

Årsaken til at primærtumor ikke kan identifiseres er ikke kartlagt, men kan være at den er liten (mikroskopisk), skjult (dypt i tonsillekrypter), saktevoksende eller tilbakedannet.

Mange hode-/halskreft svulster har lymfeknutemetastase på halsen som første symptom. Imidlertid vil primærtumor oftest avdekkes gjennom vanlige kliniske og radiologiske undersøkelser. Disse omtales i de respektive kapitler, og halsglandelmetastaser behandles etter samme prinsipper.

PEC utgjør mer enn 90 % av disse svulstene, dernest forekommer metastaser fra adenokarsinom, inkl. spyttkjertler og gl. thyroidea, maligne melanom og sjeldnere krefttyper. En stor del av PEC med ukjent origo er HPV-positive, og HPV-positive primærsvulster i hode og hals finnes hyppigst i orofarynks/ tonsiller.

Anatomi: Vanligst finnes metastaser i regio II, og hyppigst finnes da (mikroskopisk) primærtumor i orofarynks og tonsiller, men metastaser kan forekomme i alle halsregioner og fra mange steder i kroppen, inkludert huden. Lokaliseringen kan gi noe informasjon om mest sannsynlig utgangspunkt ut fra lymfedrenasjemønster. Lymfeknutemetastase høyt på halsen (nivå I–III, øvre V) har mest sannsynlig utgangspunkt i hode/hals.

Ved lavere lokaliserte lymfeknutemetastaser (isolert supraklavikulært, regio IV eller nedre V) kan utgangspunkt også være abdomen / pelvis / toraks, og som må dekkes ved kliniske og radiologiske undersøkelser.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020