Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.3. Epidemiologi og risikofaktorer

I følge Kreftregisteret har insidensen av larynkskreft vært stabil det siste decenniet med ca 120 nye tilfeller årlig. Imidlertid kan 104 nytilfeller i 2016 mot 133 i 2014 og 126 i 2013 være innledningen på en signifikant nedgang i incidens (Cancer in Norway 2013: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2015; Cancer in Norway 2014: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2015; Cancer in Norway 2016: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2017). Andel kvinner med larynkskreft har vært økende, med en M/F ratio 6.3 i tidsrommet 2010–2014, mot 9.5 i tidsrommet 1980–1984 (4,1 i 2015). Viktigste risikofaktor er uten sammenligning tobakksrøyking. Andre faktorer er alkohol, reflukssykdom og HPV. Dessuten kan kosthold være en etiologisk faktor.

Figur 19.2: Insidens og 5-års relativ overlevelse for larynkskreft. Blanke felt (overlevelse kvinner) sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)
Figur 19.2: Insidens og 5-års relativ overlevelse for larynkskreft. Blanke felt (overlevelse kvinner) sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020