Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.5. Diagnostikk

Den kliniske undersøkelsen bør innbefatte fleksibel laryngoscopi med stroboskopisk lys og alltid videoopptak. Særlig viktig er bedømmelse av stemmebåndsbevegelighet ettersom dette er avgjørende for stadieinndeling. NBI (narrow band imaging) kan også gi ekstra informasjon om tumorutbredelse (Watanabe et al., 2009). Palpasjon av hals med tanke på metastatisk sykdom, bør ved mistanke suppleres av ultralyd med mulighet for ultralydveiledet punksjonscytologi.

Bildediagnostikk: Standard er CT-collum/toraks. Ved T1a glottiskreft er verdien av CT diskutabel, men uansett er CT-toraks å anse som indisert. Ultralyd er verdifull ved diagnostikk/ punksjon av lymfeknuter hals. MR er forbeholdt selekterte kasus (innvekst i tungebasis eller prevertebral fascie, usikkert om bruskaffeksjon etc.). PET- CT er først og fremst aktuelt ved kontroll etter kjemoradioterapi av N+ - tumores.

Tabell 19.1

Stadium

Modalitet

Evidensnivå

T

CT og/eller MR (Arya et al., 2014; Becker et al., 2008; Dammann et al., 2005; Kaanders, Hordijk, & Dutch Cooperative Head and Neck Oncology Group, 2002; Leslie et al., 1999; Sigal et al., 1996)

D

  • CT primært
    • Ved mistanke om larynksbruskaffeksjon rekonstrueres tynne (1 mm) snitt med benalgoritme
    • Ved klinisk T1a er det neppe indisert med bildediagnostikk
    • MR er mer sensitiv CT på innvekst i brusk, men er mindre spesifikk
    • MR kan vise bedre enn CT innvekst i prevertabral fascie

 

N- M

Se tabell kapittel Bildediagnostikk av lymfeknuter og fjernmetastaser

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020