Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Med hode-/halskreft forstås kreft i leppe, munnhule, nese- og bihuler, svelg, strupe og spyttkjertler. Lymfeknutemetastaser på halsen med ukjent utgangspunkt hører også inn under begrepet hode-/halskreft. Histologisk dreier det seg om plateepitelkarsinom (PEC) (ca. 90 %) og varianter av adenokarsinomer (ca. 10 %). Svulstenes nære relasjon til kritiske strukturer gjør behandlingen utfordrende, og krever et tett tverrfaglig samarbeid mellom ØNH-, kjeve- og plastikk-kirurger, onkologer, radiologer, patologer, sykepleiere, stråleterapeuter, fysikere, kliniske ernæringsfysiologer og logopeder.

Behandling av hode-/halskreft omfatter både kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling/cytostatika, ofte i kombinasjon. Gjennom behandlingen ønsker man å fjerne eller å påføre det syke vevet mest mulig skade og det friske vevet minst mulig skade, såkalt målrettet behandling. Ved alle de tre nevnte modaliteter har det i så måte skjedd mye de seneste år. Det er utviklet mer avanserte kirurgiske teknikker, mer presis avlevering av stråledose og mer målrettet og skreddersydd medikamentell behandling. Samtidig har overvåkningen av behandlingseffekt på primærtumor og lymfeknuter blitt intensivert (ultralyd og PET). Gjennomsnittlig 5-års overlevelse har fra 2006 til 2016 bedret seg (Cancer in Norway 2016: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2017), for lokalisert sykdom fra 79 % til 85 %, ved regional sykdom (med lymfeknutemetastase på halsen) fra 40 % til 60 %, og alle sett under ett: fra 55 % til 67 %. Ved fjernmetastaser er 5 års overlevelse fortsatt bare 7 %. Bedringen i overlevelse er påvirket av en større andel HPV-positive svulster.

Dette handlingsprogrammet består av en generell del i tillegg til egne kapitler om de forskjellige svulstlokalisasjonene:

  • Nese- og bihuler
  • Nasofarynks
  • Orofarynks
  • Hypofarynks
  • Munnhule og lepper
  • Spyttkjertler
  • Larynks
  • Metastaser lymfeknuter på hals med ukjent utgangspunkt
  • Avansert nonmelaom hudkreft i hode-hals

Kreft i skjoldbruskkjertel, maligne lymfomer og sarkomer i hode/hals-regionen omtales i egne handlingsprogram.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020