Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.2. Patologi

Hypofarynks og larynks viser lignende fordeling av maligne svulster. Se derfor kapittel Patologi. Plateepitelkarsinom med varianter er den hyppigste maligne tumor også i hypofarynks. Den konvensjonelle variant er vanligst.

Siste faglige endring: 27. november 2023