Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.5. Diagnostikk

En grundig anamnese med vekt på symptomer nevnt over, samt ev. vektnedgang.

Videre endoskopisk undersøkelse av hypofarynks, larynks, trakea og øvre øsofagus i narkose. Sikre histologi med representative biopsier. Vurdere PEG-innleggelse i samme seanse.

Tabell 18.1

Stadium

Modalitet

Evidensnivå

T

CT og/eller MR (Arya et al., 2014; Dammann et al., 2005; Leslie et al., 1999; Sigal et al., 1996)

D

  • CT primært
    • Sinus piriformis kan ofte fremstilles bedre undersøkelsen gjennomføres med oppblåste kinn (Weissman & Carrau, 2001)
    • Ved mistanke om larynksbruskaffeksjon rekonstrueres tynne (1 mm) snitt med benalgoritme
  • MR ved mistanke om retrofaryngeal affeksjon

 

N-M

Se tabell kapittel Bildediagnostikk av lymfeknuter og fjernmetastaser

A

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020