Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.7. Behandling

Behandling skal diskuteres i et multidisiplinært team, og besluttes bl.a. ut fra tumorutbredelse, alder, allmenntilstand og komorbiditet. Om mulig gis organ-preserverende behandling.

Kirurgi

Kirurgi kan eventuelt gjøres transoralt på nøye utvalgte pasienter med T1-T2 svulster. Bør da ha postoperativ bestråling.

Kirurgi vurderes videre ved gjenstående svulst på hals etter bestråling. Salvage kirurgi vurderes ved residiv. Dette kan omfatte total laryngofaryngektomi med rekonstruksjon av svelget med fritt mikrovaskulært graft (jejunum eller radialislapp).

Strålebehandling

Ekstern strålebehandling, ev. samtidig med kjemoterapi, er vanligvis førstevalget ved svulster i hypofarynks.

For inntegning av CTVp (primærtumor) henvises det til Grégoire 2018 (Grégoire et al., 2018).

Inntegning av CTVn (patologiske lymfeknuter) henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Inntegning av CTVe (elektive lymfeknuteregioner) henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Fraksjonering

Vedrørende fraksjonering, se kapittel Strålebehandling, avsnitt "Fraksjonering".

Risikoorganer og toleransegrense

Vedrørende risikoorganer og toleransegrense, vises det til avsnitt "Partikkelterapi av hode-/halskreft" i kapittel Strålebehandling

Medikamentell behandling

Ved primær strålebehandling med konkomitant kjemoterapi, se kapittel Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Konkomitant kjemoterapi". Angående oksygen modulerende behandling, henvises det til Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Konkomitant oksygenmodulerende behandling"

Ved postoperativ strålebehandling med konkomitant kjemoterapi, se Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Postoperativ konkomitant kjemoterapi".

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020