Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Om Pakkeforløp for hode-/halskreft

I pakkeforløp for hode-/halskreft er grunnlag for mistanke om kreft beskrevet med de vanligste symptomer og funn ved hode-/halskreft. Generelt skal pasienter med tumor, sår eller heshet/svelgevansker som ikke går tilbake innen 3 uker, henvises og undersøkes av ØNH spesialist. ØNH spesialister og lokalavdelinger skal motta pasienter med mistanke om kreft i løpet av få dager.

Filterfunksjonen er definert hovedsakelig ved at ØNH-spesialist avklarer om det er begrunnet mistanke om kreft ved grundig klinisk ØNH-undersøkelse inkludert endoskopi, supplert med bildediagnostikk i form av ultralyd eller CT, og cytologi/ biopsi (trippeldiagnostikk). Ved åpenbar malignitet kan fastlege eller tannlege henvise direkte til behandlende avdeling, som i Norge er de regionale ØNH-avdelingene.

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til ansvarlig regional ØNH-avdeling for den videre utredning og behandling for hode-/halskreft. Henvisningen merkes «Pakkeforløp for hode-/halskreft». Inntil elektronisk henvisning er tilgjengelig, anbefaler en at det tas telefonisk kontakt med ansvarlig regionale ØNH-avdelingen, etterfulgt av skriftlig henvisning uten opphold.

Pasienten mottas til utredning innen definert tid (se under), og utredningen skal koordineres slik at den vanligvis kan gjennomføres innenfor 1–2 dagopphold.

Registrering av forløp gjøres av behandlende avdeling.

Ved gjennomført utredning skal det tas en beslutning om behandling av behandlende leger på tverrfaglig møte (onkologimøte) i samråd med pasienten/ pårørende etter grundig informasjon.

For å unngå forsinkelser, kan behandlende lege for enkelte pasienter, der det ikke er tvil om valg av behandling, fastsette behandlingsbesluttning i samråd med annen hode/hals kirurg eller hode/hals onkolog og journalføre dette (behandlingsbeslutning). For øvrig besluttes dette på tverrfaglig møte.

Gjennom hele pakkeforløpet er informasjon og pasientmedvirkning en viktig del av opplegget.

Det er utpekt ansvarlige pakkeforløpskoordinatorer som sørger for at forløpet går mest mulig sømløst og effektivt.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020