Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

I Norge diagnostiseres rundt 800 nye tilfeller av kreft i hode/hals-regionen hvert år. Dette representerer cirka 2,5 % av alle nye krefttilfeller. I tillegg kommer karsinomer utgående fra hud i hode/hals-regionen, maligne melanomer utgående fra slimhinner i hode/hals-regionen, samt metastaser til lymfeknuter på hals med ukjent origo.

For kreft i munnhule og svelg har den aldersjusterte insidensraten økt med 5 % per år de siste 10 år. I samme periode har det vært en betydelig økning i relativ overlevelse, anslagsvis 10 %. For kreft i bihuler og strupe har insidensen hos menn vært lett avtakende, mens hos kvinner tilnærmet konstant. For begge kjønn har det vært en lett økning i 5-års overlevelse (figur 2.1 og 2.2). Gjennomsnittsalderen for kvinner ved diagnosetidspunktet er 67 år, for menn 64 år. Prevalens per 31.12.16 var 6451 (Cancer in Norway 2016: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2017).

I tillegg til nevnte diagnosene kommer hudkreft i hode/hals-regionen. Hudkreft i denne regionen utgjør en betydelig andel av den totale hudkreftforekomsten. Årlig insidens av PEC i hud er ca. 2000, hvorav 2/3 er lokalisert i hode/hals-regionen. Fem prosent av disse har et aggressivt forløp med mange behandlingsmessige utfordringer.

Mens kreft i hode/hals-regionen utgjør en relativt liten andel av den totale kreftinsidensen i den vestlige verden (cirka 3 %), så forholder dette seg annerledes i Asia. På grunn av tygge­tobakk og andre orale karsinogener (Guha, Warnakulasuriya, Vlaanderen, & Straif, 2014) (blant annet betel), samt eventuell misbruk av alkohol, utgjør denne typen kreft hele 25–30 % av den totale kreftinsidensen i India, med overvekt på munnhulekreft. I de sørlige provinsene i Kina er insidensen av kreft i nasofarynks opptil 80 ganger så høy som i Vesten (Hui & Chan, 2018). Insidensen av kreft i nasofarynks er også høy i middelhavslandene. Sentrale etiologiske faktorer er Epstein-Barr (EB)-virus, diett (saltet fisk) og genetisk disposisjon (Hui & Chan, 2018). I USA er insidensen av hode-/halskreft atskillig høyere hos fargede enn hos hvite (DeSantis, Naishadham, & Jemal, 2013)

Hode og halskreft - Insidens, mortalitet og 5 års overlevelse.png
Figur 2.1: Insidens, mortalitet og 5 års overlevelse for kreft i munnhule og svelg i perioden 1965 til 2013 (Cancer in Norway 2014: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2015).
Hode og halskreft - Insidens og 5 års overlevelse for kreft i bihuler og larynks.png
Figur 2.2: Insidens og 5 års overlevelse for kreft i bihuler og larynks i perioden 1965 til 2013 (Cancer in Norway 2014: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2015).

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020