Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.5. Stadieinndeling

Solide svulster inndeles i stadier i.h.t. TNM-klassifikasjon av maligne svulster.

TNM-klassifisering er viktig for å beskrive utbredelse av en kreftsykdom ved diagnosetidspunktet før definitiv behandling gis. TNM-klassifiseringen skjer etter regler fastsatt av den internasjonale kreftorganisasjonen (UICC) i samarbeid med en amerikansk organisasjon. Systemet revideres og oppdateres stadig, så det er viktig å angi hvilken utgave av TNM-systemet man henviser til.

T

angir størrelse og utbredelse av primærsvulst

N

angir forekomst og grad av spredning til regionale lymfeknute(r)

M

angir om det foreligger fjern-metastaser, herunder spredning til lymfeknuter utenfor det regionale drenasjeområdet

Fra 01.01.18 anbefales klassifisering som angitt i «8th edition TNM classification». I denne versjonen er det gjort endringer for HPV-relatert orofarynkskreft hva gjelder stadieklassifisering, modifisering av T og N kategorier for nasofarynkskreft, T kategorier for PEC i munnhule, N kategori for ikke-virus relatert hode-/halskreft og ukjent utgangspunkt, samt T kategori for hudkreft i hode/hals-regionen. Forandringene reflekterer en bedre forståelse av tumor biologi og klinisk forløp, bedre resultater som følge av fremskritt innen diagnostikk og behandling, samt økt kunnskap på bakgrunn av forskning og observasjon (e.g. inklusjon av dybdeinfiltrasjon ved munnhulekreft, ekstranodal vekst (ekstranodal extension (ENE)) for all ikke-viral hode-/halskreft og reintroduksjon av størrelsekriterium for non-Merkelcelle hudkreft i hode/hals-regionen.

TNM klassifisering av hode-/halskreft kan variere noe med lokalisasjon av primærsvulst og finnes i det følgende under omtalen av de respektive site-spesifikke diagnoser.

For øvrig henvises til TNM Classification of Malignant tumours (TNM : classification of malignant tumours, 2017).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020