Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Kjemoterapi

Bivirkningene ved kjemoterapi er velkjente med kvalme, brekninger og håravfall som de hyppigste. Cisplatin og metotreksat kan gi nyreskade, og for cisplatin kan dette resultere i hypomagnesemi. Cisplatin er i tillegg ototoksisk. Kjemoterapi med nyretoksiske cytostatika innebærer ofte at rikelig hydrering med forsert diurese er nødvendig. For denne pasientgruppen, ofte eldre menn med langt fremskreden aterosklerose, kan dette bety en (for) kraftig belastning på hjertet. Myelosuppresjon med tilhørende problemer forekommer.

Cytostatika kan ha en direkte effekt på slimhinner i munnhule og svelg. Særlig gjelder dette metotreksat. Man skal ellers være oppmerksom på at brekninger og oppkast over tid representerer et kraftig syreangrep på tenner, noe som hos denne pasientgruppen forsterker ovenfor nevnte problemer.

Anbefaling:

  • Alle behandlingsmodaliteter ved hode-/halskreft er forbundet med bivirkninger og senskader. Det er viktig å kjenne til de vanligste, forespørre/undersøke spesifikt ved oppfølging og intervenere tidlig der det lar seg gjøre.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020