Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.1. Kirurgi

Større reseksjoner som eventuelt krever plastikkirurgisk rekonstruksjon med lokal lapp, stilket (regional) eller fritt mikrovaskulært transplantat, vil kunne få betydning for utseendet. Generelt kan kirurgi i munnhule og svelg gi tale-, tygge- og svelgproblemer. 

Ved radikal HLD-kirurgi ofres både musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis. Dette medfører substanstap med tilhørende konsekvenser for utseendet. Bortfall av muskulatur gir endret holdning og dermed belastning; en del pasienter plages av smerter som følge av dette. Av og til må man for å oppnå radikalitet ofre nervus accessorius med dertil hørende lammelse av musculus trapezius. Dette vil også kunne gi endret holdning og belastning med smerter som resultat. Plagene kan forebygges og reduseres ved fysioterapi. 

Ved laryngektomi mister pasienten stemmen, men de fleste får en brukbar stemme etter innsetting av taleprotese. I tillegg endres luftstrømmen. Da pasienten ikke lenger puster gjennom nesen, blir luften ikke varmet opp og mettet med vanndamp. Kald, tørr luft kommer direkte inn i nedre luftveier, noe som ofte gir kronisk irritasjon og hoste. Mest uttalt er dette om vinteren. Da luften ikke lenger passerer nesen, reduseres luktesansen. Ved dette endres også smaksopplevelsen.

Siste faglige endring: 27. november 2023