Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.7. Kontrollopplegg etter hudsvulster

Kontrollopplegg etter hudsvulster vurderes individuelt. Ved reseksjoner av hudmalignitet i hode og hals, kan det være nødvendig med kontroll av det kirurgiske resultatet. Ved T1 BCC/PEC kan dette gjøres hos fastlegen. Dreier det seg om større reseksjoner, er det ønskelig at kontroll gjøres av operatør, ev. med oppfølgende kontroller. Ved T2N0 PEC bør det vurderes kontroll etter 3 og 6 mnd. UL eller CT  vurderes etter 3 mnd. Ved N+ tumor i ØNH bør pasienten inn i kontrollopplegg som for hode-halskreft, se kap Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

For melanom vises det til Nasjonalt handlingsprogram for melanom: Melanomer – handlingsprogram - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 27. november 2023