Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.8. Kontrollopplegg etter hudsvulster

Kontrollopplegg etter hudsvulster vurderes individuelt. Ved reseksjoner av hudmalignitet i hode og hals, vil det oftest være nødvendig med kontroll av det umiddelbare kirurgiske resultat. Ved T1 BCC/PEC kan dette gjøres hos fastlegen. Dreier det seg om større reseksjoner, er det ønskelig at kontroll gjøres av operatør, ev. med oppfølgende kontroll etter lengre tidsintervall. Ved T2N0 PEC bør en vurdere videre kontroll etter 3 og 6 mnd. UL eller CT bør vurderes etter 3 mnd. Ved N+ tumor i ØNH bør pasienten inn i vanlig kontrollopplegg som for hode-halskreft, se kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling.

Melanom: Kontroll overlates hudlege, men er det gjort større kirurgi eller HLD, bør pasienten kontrolleres hos operatør etter 8–12 uker, inkl UL eller CT.

Det vises ellers til Nasjonalt handlingsprogram for malignt melanom.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020