Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.5. Diagnostikk

Initial vurdering vil være visuell og palpatorisk vurdering av primærtumor, samt palpasjon av hals med tanke på regional lymfeknutesvulst. Størrelse og beliggenhet av tumor og eventuelle regionale metastaser vurderes med tanke på aktuell behandling.

Biopsi vil ved små tumores optimalt gjøres med in-toto reseksjon/stansebiopsi for å tilstrebe diagnostikk og behandling i samme seanse. Ved større tumores, bør biopsier ikke tas i grensesjiktet mot frisk hud.

Bildediagnostikk vurderes i henhold til histologi og spredningspotensiale (se tabellen under). Ved små PEC i hud i ansikt/ hals, er klinisk undersøkelse og ultralyd tilstrekkelig utredning. Ved tegn til metastaser bør det tas CT. Ved metastaser fra malignt melanom kan PET/CT gi viktig informasjon.

Indikasjon for laboratorieprøver ved hudtumores vil være avhengig av tumorstadium. Ved Merkelcellekarsinom kan tumormarkøren neuronspesifikk enolase (NSE) brukes i oppfølging av pasienten.

Hudkreft henvist til regionale ØNH-avdeling vil ofte være lokalavansert eller med regionale metastaser, og kommer direkte i pakkeforløp for hode- og halskreft, men kan også komme via andre pakkeforløp som malignt melanom, metastaser med ukjent utgangspunkt eller mistanke om kreft. Unntaket er basaliom.

Tabell 22.1

Stadium

Modalitet

Evidensnivå

T

CT og/eller MR

D

  • Valg av modalitet avhengig av primærlokalisasjon, se organkapitlene

N

UL (eller CT eller PET/CT) (de Bondt et al., 2007; Kyzas et al., 2008; Liao et al., 2012; Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling 2017; Wu et al., 2012; Xing et al., 2011)

A

  • Ultralyd har høyere sensitivitet og er mer spesifikk enn CT og PET/CT for staging og oppfølging av regionale lymfeknuter, men undersøkelsen må utføres av lege med bred erfaring i lymfeknutediagnostikk.
  • Metaanalysen gjelder generelt for melanomer, ikke spesielt for hode- og halskreft.

 

M

PET/CT (eller CT eller UL)

A

  • PET/CT har høyere sensitivitet og er mer spesifikk enn UL og PET/CT for staging og oppfølging av regionale lymfeknuter, men undersøkelsen må utføres av lege med bred erfaring i lymfeknutediagnostikk.
  • PET/CT har lav positiv prediktiv verdi (33 %) (Xing et al., 2011), hvilket indikerer at undersøkelsen ikke bør gjøres hos pasienter med lav risiko for metastaser hvis det ikke foreligger kliniske tilleggsindikasjoner.
  • Metaanalysen gjelder generelt for melanomer, ikke spesielt for hode- og halskreft.

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020