Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Forløpstider for hjernekreft

 I «Pakkeforløp for hjernekreft» er det fastsatt følgende forløpstider:

Forløpstider for hjernekreft

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

6 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

8 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

7 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

21 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

28 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

28 kalenderdager

Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for hjernekreft finnes her.  

Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes her.

Anbefalinger:

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020