Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

Avhengig av pasientens prognose vil fokuset på rehabilitering være variabelt. For pasienter med god prognose ved tilbakefall vil rehabiliteringsbehovet ofte være stort, men vil kvalitativt ikke skille seg vesentlig fra situasjonen ved primærdiagnose.

For pasienter med uhelbredelig type svulst og dårlig prognose, vil det ved tilbakefall være mer fokus på symptomrettet, ikke-svulstrettet behandling. Det vil også være aktuelt med tettere oppfølging av palliativt team.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020