Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.11. Oppfølging etter behandling

(Goldstein & Berkowitz, 2010; Hancock et al., 2015; T. May et al., 2011)

Etter evacuatio av mola:

  • 1. serum-hCG måling 1 uke etter evacuatio.
  • Deretter kontrolleres s-hCG hver annen uke inntil < 1 IE/L ved to gjentatte målinger.
  • Deretter kontrolleres serum hCG månedlig i 6 måneder.
  • Prevensjon anbefales under behandling og i 6 måneder etter 1. s-hCG< 1 IE/L.

Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom kontrolleres serum hCG:

  • Før start av hver kur
  • Ukentlig de 3 første måneder etter avsluttet behandling
  • Hver annen uke i 3–6 måneder etter avsluttet behandling
  • Månedlig fra 6–12 måneder

Lavrisikopasienter avslutter kontroller 12 måneder etter normalisering av hCG (< 1IE/L). Det anbefales sikker prevensjon i ett år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter hver 3. måned i ytterligere 12 måneder. Det anbefales sikker prevensjon i 24 måneder etter første normale hCG.

Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 2 år, deretter hver sjette måned i 3–8 år (totalt 5–10 år). Deretter følges i prinsippet livslang kontroll årlig på grunn av risiko for sent residiv.

Graviditet etter trofoblastsykdom

Pasienter behandlet for blæremola med normalisering av hCG etter evacuatio frarådes å bli gravid første 6 måneder etter normalisering av hCG.

Lavrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått ett år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Høyrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått to år etter første normale hCG (< 1IE/L).

Skulle graviditet likevel oppstå i kontrollperioden forløper denne oftest normalt.

Ved graviditet etter tidligere trofoblastsykdom er det viktig at pasienten kontrolleres første trimester med gjentatte hCG målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell ny mola. Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan forekomme.

Etter fødselen bør placenta inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse.

HCG tilrådes ved 6–8 ukers kontroll etter fødsel.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021