Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.11. Stadieinndeling

Formål

Å kartlegge sykdomsutbredelsen før behandlingens start

  • Internasjonal stadieinndeling for cervix cancer ble innført i 1929, FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics)
  • Ved revisjon av FIGO stageing 2018 er det innført betydelig endring I forhold til tidligere stadieinndeling som ikke tok hensyn til bildediagnostikken, man vil se en endring i stadiefordelingen I forhold til tiden før 2018. Gjør oppmerksom på at det foreligger en korrigert klassifisering i 2019, og at denne må anvendes for korrekt stageing.
  • Det er i prinsippet ikke forskjell på reglene for stadieinndeling for opererte og ikke opererte.
  • Utredningen før behandlingen skal avklare: tumors størrelse, graden av innvekst i cervix stroma og parametrier, affeksjon av tilstøtende organer (vagina/blære/rektum), affeksjon av urinveier/hydronefrose, metastaser til lymfeknuter i og utenfor bekkenet samt, metastaser til lungene eller andre organer.
  • Ved tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.
  • Ved mikroinvasiv kreft baseres stadiebestemmelsen på det histologiske funn (cervixkon eller hysterektomi).

I TNM klassifikasjonssystemet tas det hensyn til alle faktorer ved utredningen som uttrykk for sykdomsomfanget. I ESGO guidelines anbefales bruk at TNM klassifikasjon i tillegg til FIGO klassifikasjon ved stadiebestemmelse, se tabell:

FIGO staging og TNM

(Bhatla, Aoki, Sharma, & Sankaranarayanan, 2018)

Cervix cancer FIGO

Ny FIGO (fra okt 2018) OBS, ikke lengre bare klinisk, radiologi (r) og patologi (p) tillatt

T-kategori

Figo stad.

Definisjon

Tx

 

Primærtumor kan ikke beskrives

T0

 

Ingen tegn til primærtumor

T1

I

Tumors utbredelse begrenset til cervix, spredning til corpus uteri ignoreres

T1a

IA

Invasiv tumor diagnostisert kun med mikroskopi. Stroma invasjon med maksimum infiltrasjon < 5 mm uavhengig av utbredelse

T1a1

IA1

Stromal invasjon ≤3 mm.

T1a2

IA2

Stromal invasjon >3 og ≤5 mm.

T1b

IB

Tumor med infiltrasjon >5 mm, tumor begrenset til cervix

T1b1

IB1

Invasivt carcinom ≤ 2 cm (i største diameter)

T1b2

IB2

Invasivt carcinom>2cm og ≤ 4 cm (i største diameter)

T1b3

IB3

Invasivt carcinom>4cm (i største diameter)

T2

II

Cervix cancer som vokser utenfor uterus, men ikke til bekkenveggen eller til den ytre tredjedelen av vagina

T2a

IIA

Tumor uten parametrieinfiltrasjon, begrenset til øvre 2/3 del av vagina

T2a1

IIA1

Invasivt carcinom ≤4 cm (i største diameter)

T2a2

IIA2

Invasivt carcinom >4 cm (i største diameter)

T2b

IIB

Tumor med parametrieinfiltrasjon men når ikke bekkenveggen

T3

III

Tumor som vokser til bekkenveggen og/eller til ytre tredjedel av vagina og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikke fungerende nyre og/eller involverer lymfeknuter i bekkenet og/eller paraaortalt

T3a

IIIA

Tumor vokser til den ytre tredjedel av vagina, men vokser ikke ut til bekkenveggen

T3b

IIIB

Tumor vokser til bekkenveggen og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikke fungerende nyre (der det ikke er kjent annen årsak) (r eller p noteres)

T3C

IIIC

Tumor involverer lymfeknuter i bekken og/eller paraaortalt

 

IIIC1

Metastaser bare til bekkenlymfeknuter

 

IIIC2

Metastaser til paraaortale lymfeknuter

T4

IV

Tumor har vokst (biopsiverifisert) inn i mucosa i blære eller rektum og/eller vokser utenfor bekkenet

 

IVA

Spredning til inntilliggende organer i bekkenet

 

IVB

Fjernmetastaser

forts.

Regionale lymfeknuter

NX

 

Regionale lymfeknutemetastaser kan ikke utelukkes

N0

 

Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1

 

Regionale lymfeknutemetastaser

Fjernmetastaser

M0

 

Ingen fjernmatastaser

M1

 

Fjernmetastaser (inkl. lyske lymfeknuter og intraperitoneale metastaser).

Gjelder ikke metastaser til vagina, bekkenperitoneum og adnex

Gammel FIGO 2009–2018 

T-kategori

Figo stad.

Definisjon

Tx

 

Primærtumor kan ikke beskrives

T0

 

Ingen tegn til primærtumor

T1

I

Tumors utbredelse kun til cervix

T1a

IA

Invasiv tumor diagnostisert kun med mikroskopi. Stroma invasjon med maksimum dybde 5 mm målt fra overflaten og overflate utbredelse opp til 7 mm.

T1a1

IA1

Stroma invasjon opptil 3 mm i dybde opp til 7 mm i overflate utbredelse.

T1a2

IA2

Stroma invasjon mellom 3 og 5 mm, overflate utbredelse opp til 7 mm.

T1b

IB

Synlig tumor på cervix eller større tumor enn T1a2/IA2. Inkluderer alle synlige lesjoner også de som er overfladiske.

T1b1

IB1

Synlig lesjon under 4 cm

T1b2

IB2

Synlig lesjon over 4 cm

T2

II

Cervix cancer som vokser utenfor uterus, men ikke til bekkenveggen eller til den ytre tredjedelen av vagina

T2a

IIA

Tumor uten parametrieinfiltrasjon

T2a1

IIA1

Klinisk synlig tumor 4 cm eller mindre i største diameter

T2a2

IIA2

Klinisk synlig tumor mer enn 4 cm i største diameter

T2b

IIB

Tumor med parametrieinfiltrasjon

T3

III

Tumor som vokser til bekkenveggen og/eller vokser til ytre tredjedel av vagina og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikke fungerende nyre

T3a

IIIA

Tumor vokser til den ytre tredjedel av vagina, men vokser ikke ut til bekkenveggen

T3b

IIIB

Tumor vokser til bekkenveggen og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikkefungerende nyre

T4

IVA

Tumor har vokst inn i blæremucosa eller rectumslimhinnen og/eller vokser utenfor bekkenet

 

IVB

Fjernmetastaser

Regionale lymfeknuter

NX

 

Regionale lymfeknutemetastaser kan ikke utelukkes

N0

 

Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1

 

Regionale lymfeknutemetastaser

Fjernmetastaser

M0

 

Ingen fjernmetastaser

M1

 

Fjernmetastaser (inkl. lyske lymfeknuter og intraperitoneale metastaser). Gjelder ikke metastaser til vagina, bekkenperitoneum og adnex

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021