Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.9. Pakkeforløp

Det er i regi av HDiR utarbeidet Pakkeforløp for livmorhalskreft. I dette dokumentet beskrives hvordan utredning og behandling av cervixcancer er organisert i Norge (Pakkeforløp for livmorhalskreft 2016).

Kvalitetsregister/ kreftmelding

I regi av Fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft er det utarbeidet og innført nye og mer omfattende kreftmeldinger for cervixcancer. Nå registreres detaljer vedrørende utredning og behandling av disse pasientene slik at man etter hvert kan utarbeide årsrapporter for denne pasientgruppen. Det er gynekologisk kreftsenter som har ansvar for innsending av kreftmeldinger for cervixcancer. Dette gjelder også der hvor pasienten er konisert ved lokalsykehus og hvor man konkluderer med at pasienten er ferdig behandlet (KREMT - Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste [webbasert portal], [s.a.]).

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021