Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.9. Palliativ strålebehandling

Palliativ strålebehandling kan være aktuelt både i primær situasjon og ved residiv eller metastaser. Behandlingen gis med det formål å redusere eller forebygge smerter, blødninger, sekresjon, trykksymptomer, tarm- eller urinveisstenoser eller hudplager. Strålebehandling bør tilbys liberalt ved lokale plager. Samtidig må omfanget av akutte bivirkninger ved denne type behandling nøye veies opp mot antatt symptomlindring for pasienten.

For generelle betraktninger (herunder fraksjonering) rundt palliativ strålebehandling vises det til tilsvarende kapittel for cervixcancer.

Siste faglige endring: 05. juli 2024