Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.10. Andre histologiske typer

  1.  

Malignt melanom

Henviser til kap. 12.3 Melanom i genitaltractus i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for maligne melanomer

Utredning og behandling skal konfereres med melanomansvarlig (plastikk-kirurg, onkolog).

  1.  

Sarkom

Individualisert behandling. Korrekt utført primærkirurgi er avgjørende for sluttresultat og overlevelse. Konferer sarkomansvarlig.

  1.  

Bartholinikarsinom (adenokarsinom)

 • Hevelse og lokal ømhet kan være vanskelig å skille fra benign bartholinitt.
 • Ultralyd kan forsøkes, vær liberal med biopsi, spesielt hos kvinner over 45 år.
 • Pga. tumorlokalisasjon ofte vanskelig å oppnå fri kant, derfor skal alle vurderes sammen med stråleonkolog mtp. interstitiell strålebehandling istedenfor kirurgi. Konferer DNR.
  1.  

Pagets sykdom

 • Invasiv komponent er sjelden. Spredning ofte okkult utenfor den synlige lesjonen.
 • Nøye biopsitagning for å sikre diagnose og avdekke områder med infiltrasjon.
 • Fotodokumentasjon må foreligge, gjentas ved hver kontroll.
 • Behandling (Edey et al., 2013):
  Hyppig residiv er vanlig, og behovet for kirurgi bør derfor vurderes bl.a. ift. pasientens symptomer. Kirurgi av overfladisk type, skinning og eksisjoner er anbefalt brukt, ikke evidensbekreftet. Annen behandling forsøkt uten sikker effekt: Imiquimod, fotodynamisk terapi og CO2 laser.

Siste faglige endring: 05. juli 2024