KAPITTEL 4
Kartlegging av levevaner og råd om livsstilstiltak som forebygging av hjerte- og karsykdom

SVAK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

SVAK ANBEFALING

ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018