Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.4. Rehabilitering

Det vises til Behandling av residiverende/progredierende sykdom i «Handlingsprogram for hjernesvulst».

Anbefalinger 

  • Oppfølging ved MR gjøres helst med samme feltstyrke (Tesla) og fortrinnsvis samme skanner for å unngå teknologiavhengige variasjoner i T2/FLAIR-signaler og dermed antatt tumorvolum/behandlingsrespons. Volumetriske analyser er mest følsomt for å avdekke vekst (Evidens grad D)
  • Etter diagnostikk bør neste MR tas senest om 3–4 måneder for å utelukke rask progresjon/malignisering (Evidens grad D)
  • I oppfølging etter primærbehandling bør MR tas hver 6. måned i 5 år og deretter årlig. Pasienter med diffust lavgradig gliom skal kontrolleres livslangt
  • Pasienter som får bekreftet malign transformasjon histologisk eller der det er overbevisende radiologiske tegn til sekundær malign transformasjon behandles som høygradige diffuse gliomer (Evidens grad C)
  • Kontrollene bør i tillegg til MR caput bestå av klinisk konsultasjon
  • Radiologiske beskrivelser kan med fordel ta utgangspunkt i RANO
  • For rehabiliteringsanbefalinger – se «Handlingsprogram for hjernesvulst»

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020