Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Forløpstider for hjernekreft

I «Pakkeforløp for hjernekreft» er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

6 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

8 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

7 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

21 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

28 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

28 kalenderdager

«Pakkeforløp for hjernekreft» finnes på Helsedirektoratets nettsider

Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder for hjernekreft finnes her.

Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes her.

Anbefalinger

  • Pasienter med radiologisk mistenkt diffust lavgradig gliom grad II skal inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» for å utelukke diffust høygradig gliom, og henvises til Nevrokirurgisk avdeling for vurdering med tanke på kirurgi (Evidens grad C). Om det blir bekreftet med MR tumorprotokoll eller vevsprøve at det foreligger et diffust lavgradig gliom grad II, skal pasientene ut av pakkeforløpet
  • Pasienter hvor man mistenker eller er usikker på om det kan foreligge høygradig diffust gliom, skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft»
  • Pasientene bør vurderes i multidisiplinært team (MDT) preoperativt og/eller postoperativt 

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020