Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Forløpstider

I 2015 ble «Pakkeforløp for hjernekreft» innført i helsetjenesten, sammen med øvrige Pakkeforløp for kreft. «Pakkeforløp for hjernekreft» ble revidert i 2020. Pasienter med radiologisk mistenkt diffust lavgradig gliom grad II skal inkluderes i «Pakkeforløp for hjernekreft» for å utelukke diffust høygradig gliom. Om det blir bekreftet med MR tumorprotokoll eller vevsprøve at det foreligger et diffust lavgradig gliom grad II, skal pasientene ut av pakkeforløpet.

Mistenker man en hjernesvulst av usikker type, så skal pasienten inn i pakkeforløp for å få avklart hvilken type svulst det dreier seg om. Tilsvarende gjøres dersom man har radiologiske funn hvor man er usikker på om det dreier seg om et høygradig eller lavgradig diffust gliom; pasienten inkluderes da i «Pakkeforløp for hjernekreft» inntil man har avklart endelig diagnose og om pasienten skal fortsette i pakkeforløpet eller ei.

4.1. Om Pakkeforløp for kreft

4.2. Forløpstider for hjernekreft

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020