Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling er ikke aktuelt for diffuse lavgradige gliomer. Svulster i denne gruppen sprer seg i praksis aldri til andre organer. Det bemerkes at gradering er vesentlig og at alle diffuse lavgradige gliomer er grad 2.

Anbefalinger 

  • Alle pasienter hvor man mistenker diffust lavgradig gliom skal utredes med MR tumorprotokoll, med mindre MR er kontraindisert
MR-undersøkelsen skal omfatte hodet (hjernen) og utføres med tumorprotokoll som minimum må inneholde følgende sekvenser:

Sekvens

Bildeplan

T1 før kontrast

Transversal eller 3D

TSE/FSE T2

Transversal

FLAIR

Koronal og transversal, eller 3D

Diffusjon

Transversal

T1 etter intravenøs kontrast

3D eller transversal + koronal

  • Diagnosen bør som hovedregel baseres på histopatologi i tillegg til MR (Evidens grad C)
  • Molekylærbiologiske parametere som bør utføres på pasienter med diffust lavgradig gliom (se kapittel Patologi)
    1. IDH-mutasjonsstatus
    2. LOH 1p/19q
    3. Ved diffuse midtlinjegliomer: Histonmutasjoner (H3 K27M)
  • Man forventer at fremveksten av molekylærbiologiske markører på sikt vil viske ut skillelinjene mellom de ulike malignitetsgradene av diffuse gliomer

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020