Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

Se det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst». Pasienter med lavgradig diffust gliom lever oftest i mange år, til tross for at de er uhelbredelig syke. Dette gjelder også i tilbakefalls­situasjonen og man bør ha fokus på rehabilitering. Behovet for dette kan være stort og pasienten bør tilbys tverrfaglig rehabiliteringsvurdering. Kvalitativt vil rehabiliteringsbehovet oftest ikke skille seg vesentlig fra situasjonen ved primærdiagnose.

Utover i sykdomsforløpet vil det også for pasienter med lavgradig diffust gliom bli mer fokus på symptomrettet, ikke-svulstrettet behandling. 

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020