Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.1. Temozolomid konkomitant til strålebehandling

Indikasjon

Primærbehandling av glioblastom sammen med 3 eller 6 ukers strålebehandling.

Medikament

Dose

Varighet

Temozolomid kapsler

75 mg/m2/dag

Fra første til siste dag av strålebehandling, inkludert lørdager, søndager og helligdager (maksimalt 49 dager)

 • Peroral behandling en gang daglig.
 • Kapslene bør tas ca. 1 time før strålebehandling.
 • Kapslene bør tas ved omtrent samme tidspunkt hver dag (også i helgene).
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og etter matinntak.
 • Kapslene skal svelges hele (må ikke åpnes eller tygges) med et glass vann.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal man ikke ta ny dose.

Mest vanlige bivirkninger

 • Benmargssuppresjon: Oftest trombocytopeni og lymfopeni, men også nøytropeni og sjeldnere anemi.
 • Leverpåvirkning, oftest ALAT-stigning.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme, oppkast, anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon.
 • Andre: Utslett, kløe, tretthet/ fatigue. 

Antiemetisk behandling

Ondansetron eller metoklopramid kan gis før administrering av Temozolomid, men mange pasienter klarer seg uten. Vær oppmerksom på obstipasjonsfare ved bruk av ondansetron.

Pneumocystis jiroveci profylakse

Pasienter som får Temozolomid over seks uker samtidig med strålebehandling har noe økt risiko for å utvikle Pneumocystis jiroveci pneumoni. Profylakse med trimetoprim-sulfa (2 tabletter x 2 hver lørdag og søndag fra uke 2 av strålebehandling og frem inntil 4 uker etter avsluttet strålebehandling) bør overveies hos pasienter som står på høydose steroider over lengre tid.

Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Ukentlig gjennom hele og i forbindelse med ferdigstilling av strålebehandlingen: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter og ALAT.
 • Lave og synkende hematologiske parametere bør følges til man ser en stigende tendens, høye og økende leverparametere til man ser en synkende tendens

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Dosejustering

0.5–1.0

50–100

Opphold i temozolomidbehandling

< 0.5

< 50

Seponer temozolomid

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020