Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.5. Alternativ PCV-kur

For indikasjon, bivirkninger og forholdsregler: Se anbefalt PCV-kur punkt. 

Medikament

Dose

Kurdag

Vinkristin (Oncovin)

1.4 mg/m2 (maksimalt 2 mg ved hver infusjon)

1

Gis intravenøst over 10 minutter i 100 ml 0.9 % NaCl

CCNU (lomustin)

100 mg/m2 (maksimalt 200 mg) som engangsdose

1

 • Peroral behandling.
 • Finnes som kapsler á 10 og 40 mg.
 • Svelges hele.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og etter matinntak.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose. 

Prokarbazin (Natulan)

100 mg/m2 fordelt på 2 daglige doser (morgen og kveld) 

2–7

 • Peroral behandling.
 • Finnes som tabletter á 50 mg. 
 • Svelges hele. 
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose. 

Dexametason

4 mg x 4
4 mg x 3
2 mg x 4
2 mg x 2
1 mg x 2

Dag 1–2
Dag 3–4
Dag 5–6
Dag 7–8
Dag 9–10

 • Peroral behandling.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

Oppstart ny kur dag 43

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020