Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Appendix, Kjemoterapi

  • Alle kjemoterapeutiske doser i dette dokumentet beregnes på grunnlag av kroppsoverflate i m2.
  • På generell basis bør pasienter som mottar kjemoterapi unngå amming og bruke prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet kjemoterapi.
  • Retningslinjene i dette dokumentet er veiledende. Man kan, dersom det av ulike grunner skulle være behov for/ønske om det, velge andre løsninger enn det som er skissert her.
  • Dersom man får påvirkning av blodprøveparametere, må kontrollhyppigheten revurderes på individuell basis utifra graden av påvirkning. 

.1. Temozolomid konkomitant til strålebehandling

.2. Temozolomid monoterapi

.3. PCV-kur

.4. CCNU (lomustin) monoterapi

.5. Alternativ PCV-kur

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020