Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Organisering av behandling

Se punkt Organisering av behandling. Organiseringen av recidivbehandling følger de samme prinsipper som for primærbehandlingen, spesielt gjelder dette pasienter med anaplastiske diffuse gliomer. Det tillegges at pasienter med recidiv, ikke minst glioblastompasienter, ofte har en dårlig prognose og at mer av behandlingen bør skje i regi av lokalsykehuset. Primærhelsetjenesten vil ofte involveres enda tyngre i disse situasjonene og man bør vurdere å involvere palliativt team.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020