Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Appendix, Kjemoterapi

Kjemoterapi

  • Alle kjemoterapeutiske doser i dette dokumentet beregnes på grunnlag av kroppsoverflate i m2.
  • På generell basis bør pasienter som mottar kjemoterapi unngå amming og bruke prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet kjemoterapi.
  • Retningslinjene i dette dokumentet er veiledende. Man kan, dersom det av ulike grunner skulle være behov for/ønske om det, velge andre løsninger enn det som er skissert her.
  • Dersom man får påvirkning av blodprøveparametre, må kontrollhyppigheten revurderes på individuell basis utifra graden av påvirkning.

1.1. Temozolomid konkomitant til strålebehandling

1.2. Temozolomid monoterapi

1.3. PCV-kur

1.4. CCNU (lomustin) monoterapi

1.5. Alternativ PCV-kur

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020