Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Behandling av residiverende sykdom

Diffuse gliomer metastaserer svært sjelden utenfor sentralnervesystemet, og at det er lokal gjenvekst som er den klart dominerende form for tilbakefall. 85–90 % av høygradige diffuse gliomer residiverer i tilslutning til reseksjonskaviteten (Jansen et al., 2000).

I residivsituasjonen er vevsdiagnose og funksjonsnivå viktige prognostiske faktorer, i tillegg til tumorstørrelse og –lokalisasjon og residivfritt intervall.

Det er ingen etablert standardbehandling ved residiv av diffust gliom. Pasienter bør vurderes individuelt og beslutninger diskuteres ofte i multidisiplinært team (MDT). Forutsatt rimelig god almenntilstand/funksjonsstatus bør mulighet for ny kirurgisk reseksjon vurderes. Ny reseksjon vil gi tumordebulking og sikre materiale for ny histologisk vurdering av malignitetsgrad og eventuell dedifferensiering, samt gi differensialdiagnostisk informasjon opp mot eventuell strålenekrose.

9.1. Kirurgi ved residiv

9.2. Strålebehandling

9.3. Medikamentell behandling

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

9.5. Organisering av behandling

Siste faglige endring: 17. august 2023