Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.4. Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, psykososiale tiltak)

Se «Handlingsprogram for hjernesvulst generelt». Pasienter med diffust CNS WHO grad 2 gliom lever oftest i mange år, til tross for at de er uhelbredelig syke. Dette gjelder også i tilbakefalls­situasjonen og man bør ha fokus på rehabilitering. Behovet for dette kan være stort og pasienten bør tilbys tverrfaglig rehabiliteringsvurdering. Kvalitativt vil rehabiliteringsbehovet oftest ikke skille seg vesentlig fra situasjonen ved primærdiagnose.

Utover i sykdomsforløpet vil det også for pasienter med diffust CNS WHO grad 2 gliom bli mer fokus på symptomrettet, ikke-svulstrettet behandling.

Siste faglige endring: 17. august 2023